För mig innebär samarbetet med Digital Design trygghet och kunskap. De är flexibla och löser uppgifterna, samt kommer med förslag till förbättringar.

//Fredrik Brorson
HSB Stockholm