Siktgatan 5, 162 50 VÄLLINGBY
+46 (0)8-564 325 25 info@digitaldesign.se
Alla bitar på rätt plats!

Lok-stoppare

Här ersatte vi gammal reläteknik med modern elektronik och mikrodator. Produkten kallas Felindikeringspanel, och byggdes som en direkt ersättare för befintligt reläskåp. Både mekaniska mått och kontaktering gjordes exakt lika, så det var verkligen en ren plugin-ersättning. Mycket enkelt för kunden, SJ!

Uppgiften var att övervaka parametrar i loket under drift, och varna eller stänga av om fel uppstår. Detta för att undvika att utrustning förstörs av överbelastning eller andra fel. Vår apparat kan som sista nödlösning dra ned lokets strömavtagare under drift, men det är ett absolut sistahands nödstopp; ljusbågen blir dramatisk!

Den nya lösningen har också möjlighet att logga de uppkomna felen, så att serviceavdelningen senare kan avläsa hur många gånger olika fel uppstått.

Den extremt störiga miljön gjorde att mycket avstörningsskydd och filter behövdes. Alla in- och utgångar har störskydd. CPU:n matas via tvåstegs DC/DC-omvandlare, och är inrymd i en egen skärmbox, med egna filter på alla I/O-ledningar.

Nominell driftspänning angavs till 48V, men med tillägget att denna kunde variera mellan 18 och 96V. Apparaten måste fungera som vanligt i hela detta spann; ytterligare en utmaning!

 

Comments are closed.