Siktgatan 5, 162 50 VÄLLINGBY
+46 (0)8-564 325 25 info@digitaldesign.se
Alla bitar på rätt plats!

Kapacitiv mätning i cicterner

Mobrey är ledande inom området för hantering och mätning i tankar och cisterner.

Digital Design AB fick i uppdrag att konstruera en nivåmätare med kapacitiv givare. Vi löste uppdraget med hjälp av en s.k faslåst loop, med vars hjälp vi kunde detektera mycket små skillnader hos givaren.

Systemet skapar en frekvens, som är kraftigt beroende på kapacitans hos givaren, som i sin tur är proportionell mot nivån i tanken. Frekvensen bearbetadas i en mikrokontroller, som lämnade en utsignal till omvärlden i form av en 4-20 mA strömslinga. Det fanns även ytterligare digitala utgångar för drivning av lysdioder, så att man direkt på givaren kunde se ett grovt värde av nivån.

Givaren specialkonstruerades av ett långt 50 mm metallrör, i vilket placerades en isolerad metallstav. Kapacitansen mellan dessa ändrades då tankens vätska tilläts stiga i röret, och utifrån uppmätt värde kunde tankens nivå rapporteras.

Comments are closed.