Färgväxlare

Utveckling av mjukvara för styrning av färgväxlare för teaterbruk mm. C-och assembler programmering för Hitachi H8 och MicroChip PIC.

Styrning av likströmsmotorer med pulsgivare och servo; trajectory + PID-reglering. Mjukvaran inkluderar även DMX-kommunikation, flash-hantering (för kunduppgraderingar), användargränssnitt, samt diverse kompenseringsberäkningar.

Comments are closed.