Siktgatan 5, 162 50 VÄLLINGBY
+46 (0)8-564 325 25 info@digitaldesign.se
Alla bitar på rätt plats!

Good Start

Smart & Simple

Digital Design creates technically perfect solutions, and focuses communication on customer needes .
You have the need - we have the solution!

Read More

Teknik i framkant!

Smart & Enkelt

Digital Design hjälper dig att skapa tekniskt perfekta lösningar, och kommunicerar på det vis som passar kundens tekniska nivå.
Du har behovet - Vi har lösningen!

Läs mer
Ring direkt: 08-564 325 25

Services

Perfect Choice

Digital Design works with comprehensive solutions with hardware and software.
We give you a complete solution!

Read more

Tjänster

Utveckling & Projekt

Digital Design arbetar med fullständiga lösningar inom både hård- och mjukvara.
Vi ger dig en komplett lösning och leder projektet!

Läs mer

development

Creative Ideas

Digital Design have developed numerous unique customer solutions for embedded systems, as well as database management, administrative and technical systems.

Read More

Utveckling & System

Kreativa idéer

Digital Design har utvecklat ett stort antal unika kundlösningar för såväl inbyggda system som databasbaserade administrativa, tekniska och finansiella system.

Läs mer

Programvara Utveckling

Vi har djup och gedigen kunskap inom flera områden, och har under åren skapat mängder med unika lösningar för våra kunder.

Hårdvara & Inbyggt

Elektronik och inbyggda system är ett av våra huvudområden. Vi har utvecklat många olika system av olika komplexitet inom de flesta områden.

Databas Design

De flesta system idag innefattar någon form av databaslösning. Vi har stor erfarenhet av både industriella, administrativa och finansiella och system.

Projekt-Ledning

Våra konsulter arbetar mycket i projekt, både som deltagare och ledare. Vi är vana vid agila metoder som Scrum. Vi är också Certified Scrum Master.

Konsultprofiler

Vi äger och driver Digital Design!
Intressanta uppdrag, långa kundrelationer och ett stort teknikintresse gör att vi fortfarande tycker det är lika roligt att hitta lösningar på alla olika behov som uppstår.

Under åren har vi sett det mesta från nivåmätning i syltcisterner, via lokstoppare och databassystem, till satellitkommunikation, CAN-bussar och mycket annat.
Vi har en mycket bred erfarenhet av inbyggda system, elektronik och databassystem.
Dessutom god kännedom inom mekanik och ekonomi, vilket vi har mycket nytta av!

Sammantaget gör detta att vi kallar oss Teknikkonsulter.